Flandrensis

Uit MicroWiki
(Doorverwezen vanaf Groothertogdom Flandrensis)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Flandrensis, officieel het Groothertogdom Flandrensis is een Belgisch Antarctische micronatie, gelegen op West-Antarctica, maar de hoofdkantoren bevinden zich in het Vlaamse Gewest in België. Een representatieve constitutionele monarchie werd opgericht op 4 september 2008. Het land wordt geleid door Niels of Flandrensis, eveneens de oprichter van de natie.

Flandrensis wordt wijd gerespecteerd in de MicroWiki-sector. Flandrensis is één van de oprichtende leden van de Antarctische Micronationale Unie en van de Unie Tegen Micronationale Oorlog. Flandrensis is ook de leidende natie in het Flandrensisian Commonwealth, een intergouvermentele organsiatie die verder bestaat uit Arkel en Albion.

Ondanks de onmogelijkheid de claims in Antarctica te bezoeken, noemt Groothertog Niels Flandrensis "een soevereine, onafhankelijke micronatie", een "Antarctische territoriale micronatie" en een "nieuw-natie project". Het land verscheen recentelijk op de nationale Belgische televisie.

Etymologie

De naam van de micronatie komt van de Pagus Flandrensis, een gebied bestaande uit de stad Brugge en de omliggende gebieden, onder het Frankische Rijk. 'Flandrensis' is één van de oudste Latijnse namen voor het gebied wat nu Vlaanderen heet.

Geschiedenis

Flandrensis is ontstaan op 4 september 2008 als een virtuele micronatie. Later claimde de Groothertog vijf eilanden in West-Antarctica, waarmee Flandrensis een territoriale staat werd. Deze eilanden zijn: Carneyeiland, Cherry-eiland, Mahereiland, Pranke-eiland en Siple-eiland.

Flandrensis was een innovator op het gebied van Antarctisch micronationalisme en is één van de oprichters van de Antarctisch Micronationale Unie (AMU, voorheen Grupo del Acuerdo Micronaciónal Antarctico (GAMA)). Flandrensis verwierf bekendheid na een territoriaal conflict met het Groothertogdom Westarctica. Het conflict werd zelfs genoemd in een Nederlands reistijdschrift. Op 24 september werd het conflict bijgelegd door het tekenen van het West-Antarctisch Verdrag. Na dit conflict werd het buitenlands beleid drastisch gewijzigd. In 2009 richtte de Groothertog de Unie Tegen Micronationale Oorlog op, daarmee mocht hij de Slinky Award of Appreciation voor Vrede in ontvangst nemen. Op 12 april 2011 werd hij beloond voor zijn werk met de Schneiderprijs voor het bevorderen van de vrede.

Op 21 april 2010 werd in een uitzending over Belgische adel een kort fragment laten zien over Flandrensis en over micronationalisme op de (Franstalige) Belgische openbare omroep RTBF in het programma Questions à la Une. In maart 2011 werd een korte documentaire over Flandrensis uitgezonden op de regionale zender voor de provincie West-Vlaanderen: TV-Roeselare.

Staten-Generaal van Flandrensis

States-General of Flandrensis
States-General of Flandrensis

Flandrensis werd opgericht als een absolute monarchie en onderging zeven grondwetswijzigingen in krap drie jaar tijd. Na de politieke crisis in mei 2011, waarbij de regering was gevallen, werd de Staten-Generaal van Flandrensis opgezet. Dat gebeurde op 21 mei. De politieke vorm is gebaseerd op de Staten-Generaal der Nederlanden (1464-1790), maar dan in een moderne versie. Er is geen rechtstreeks verband met de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden, het parlement van Nederland. De Staten-Generaal van Flandrensis bestaat uit een Kamer van Volksvertegenwoordigers en een Senaat.

Senaat

De senaat is een wetgevende macht bestaande uit een kleine groep vrijwilligers, Flandrianen die interesse tonen in het leiderschap van de staat. De voorzitter van de Senaat is het huidige staatshoofd: Niels van Flandrensis. De Senaat is verdeeld in twee groepen die de uitvoerende macht delen: de ministers en de staatssecretarissen.

De functies van de staatssecretarissen (defensie, cultuur, sport, justitie, media en communicatie) zijn altijd tijdelijk en worden altijd geassocieerd met een taak.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

De Kamer van Volksvertegenwoordigers bestaat technisch uit iedere Flandriaan. Hier kunnen burgers hun mening geven over verschillende zaken. Alle burgers zijn welkom op vergaderingen van de Senaat. Leden van de Kamer zijn ook verkiesbaar in de functie van staatssecretaris. De Kamer is een raadgevend orgaan, de stem van het volk.

Gemenebest

Micronaties zijn niet bekend in België, met uitzondering voor het Vlaamse Robland, een televisieprogramma uit 2006. Vanwege dat programma zien veel Belgen micronationalisme als een kinderachtig spel (uitkomst van een enquête door Flandriaanse media). Groothertog Niels slaagde erin om de grootste Belgische territoriale micronatie te vormen. Flandrensis hielp met de oprichting van de Nederlandse natie Arkel (juni 2009) en de eveneens Vlaamse natie Albion (begin 2010). Deze landen gaven aan gebruik te willen maken van de Flandriaanse instellingen, totdat ze groot genoeg zijn om onafhankelijk te opereren. Op 24 oktober 2010 werd het Flandriaanse Gemenebest (Commonwealth of Flandrensis) gevormd, met Flandrensis als leidende natie.

Buitenlandse relaties

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Met de vorming van het Gemenebest in 2010, is besloten om buitenlandse zaken gezamenlijk te regelen, met andere woorden: er is één ministerie van Buitenlandse Zaken voor alle landen van het Gemenebest. Landen die Flandrensis erkennen, erkennen ook de andere leden van het Gemenebest en vice versa. Het Ministerie is te bereiken via e-mail op [foreignaffairs.flandrensis@gmail.com]. Klik hier voor een lijst met erkende landen.

Voorwaarden

Artikelen uit de Grondwet aangaande diplomatieke betrekkingen:

  • Artikel 14.2: Wanneer een land diplomatieke betrekkingen aanbiedt aan Flandrensis, moet dit land kunnen aantonen minimaal drie maanden te bestaan.
  • Artikel 14.3: Het is landen waarmee Flandrensis betrekkingen onderhoudt niet toegestaan om te interfereren in interne zaken. De regering is in dat geval bevoegd maatregelen te nemen, in het ergste geval betekent dat terugtrekking van de relaties.
  • Artikel 14.5: Flandrensis zal geen landen erkennen die gebied claimen wat al geclaimd is door Flandrensis.
  • Artikel 14.6: Flandrensis zal neutraal blijven in ieder conflict. Geen ander land zal Flandrensis kunnen dwingen aan een conflict deel te nemen.
  • Artikel 14.8: Als Flandrensis ontdekt dat een natie zich schuldig maakt aan illegale internetactiviteiten (hacking, virussen, etc.), worden de diplomatieke betrekkingen direct ingetrokken.
  • Artikel 14.9: Flandrensis erkent enkel Antarctische micronaties die lid zijn van de AMU.

Defensie

Logo
Logo

De Flandrensis National Army Forces (FNAF) en de Flandrensis Security Intelligence Service (FSIS) behoorden toe aan het Ministerie van Defensie. Flandrensis is neutraal in iedere vorm van oorlog en zal zich als zodanig nooit in oorlog mengen. Flandrensis is de oprichter van de Unie Tegen Micronationale Oorlog. Flandrensis is een pacifistische micronatie. Voor deze houding heeft het land enkele prijzen en nominaties gewonnen. Sjabloon:Quote

Territorium

Kaartflan.jpg
Kaartflan.jpg

Antarctische eilanden

Het Groothertogdom Flandrensis is een Antarctische micronatie en bestaat uit 5 kleine eilanden: Siple Island, Cherry Island, Maher Island, Pranke Island en Carney Island. Deze eilanden liggen in West-Antarctica, een gebied niet geclaimd door 'macronaties'. Het 'Antarctisch Verdrag' (1959) voorkwam nieuwe claims van Antarctisch gebied door landen. Om hier om heen te gaan, claimde Niels van Flandrensis het land op persoonlijke titel, waardoor het - in Flandriaans oogpunt - een legale claim is. Hij heeft brieven verzonden naar de EU en de VN en naar landen die het Verdrag hebben ondertekend. Al deze landen hebben deze brieven genegeerd.

Anders

Hoewel Flandrensis voor het merendeel een West-Antarctische natie is, heeft Flandrensis verschillende claims in Europa. Dit is persoonlijk gebied of geschonken door andere naties. Deze gebieden zijn kleine hertogdommen en hebben een beperkte mate van autonomie, maar zijn loyaal aan het Groothertogdom Flandrensis.

Zie ook

Externe links